Unikt samarbete när Byggfaktas nya kontor tar form

Första spadtaget togs i slutet av maj 2022. Sedan dess har byggnationen av Byggfaktas nya kontor i Ljusdal varit i full gång. Det unika med bygget är att kunden inte bifogade några ritningar i sin upphandling. I stället beskrev de att de önskade ett kontor med plats för 175 arbetsplatser och lämnade till intresserade byggherrar att lösa hur.

bravida_sidskogen3-690x460-low.jpg

Sidskogen Bygg i Ljusdal valde att anlita två arkitektbyråer som tog fram ett varsitt förslag. Ritningarna skickade de sedan med som underlag till sin offert. Ett drag som föll väl ut. Sidskogen Bygg fick totalentreprenaden och de i sin tur anlitade Bravida i Hudiksvall att ansvara för all el.

Stefan Andersson är ansvarig för inköp och kalkylering på Sidskogen Bygg i Ljusdal. I projektet med Byggfaktas nya kontor har han även haft rollen som projekteringsledare och projektledare.

– Vi bestämde direkt när vi blev inbjudna till upphandlingen hösten 2021 att vi ville vara med och lämna ett anbud. Vi hade dock aldrig tidigare svarat på en upphandling utan ritningar. Det gjorde att processen tog lite längre tid, men också att vi lärde oss mycket längs vägen, säger Stefan.

bravida_el-sidskogen-600px-low.jpg

För att kunna lämna ett anbud kontaktade Stefan två arkitektbyråer för ritningar och skisser. När han fått deras förslag, tog han in offerter från de underentreprenörer Sidskogen önskade samarbeta med, räknade på vad det skulle kosta att bygga enligt de två förslagen och skickade sedan in anbudet. Detta var i december 2021.

– För oss var det viktigt att lämna ett förslag med genomgående hög kvalitet. Vi förstod att vi inte skulle vara billigast, men hoppades att de skulle gilla vårt förslag bäst och så blev det.
I maj 2022 blev det klart att vi fick totalentreprenaden, berättar Stefan.

En av underentreprenörerna Stefan tillfrågat var Bravida i Hudiksvall. Stefan hade anlitat dem i flera tidigare projekt och var väldigt nöjd med resultatet. Han kände dessutom stort förtroende för projektledare Tommy Bergström.

– I ett sådant här stort och viktigt projekt är det viktigt att ha en pålitlig, kunnig och erfaren samarbetspartner vid sin sida. Det visste jag att jag skulle få med Bravida under Tommys ledning. Valet av elektriker var därför väldigt enkelt för oss, säger Stefan.

Under projekteringsarbetet lade Stefan och Tommy många timmar tillsammans med arkitekten Joakim Östberg i Järvsö, som ritat det vinnande förslaget, för att planera, finjustera och samordna allt inför byggstarten och den efterföljande byggprocessen.

I dag sköter Stefan projektledning och samordning av de totalt cirka 20 underentreprenörer som är involverade i bygget medan platschef Joakim Jonsson tagit över ansvaret för den dagliga driften. Tommy ansvarar för att planera och projektleda alla elinstallationer.

– I vårt helhetsansvar för el och telekommunikation ingår även att installera inbrottslarm och passersystem samt att montera solpaneler på taket och laddstolpar till el- och hybridbilar på parkeringen utanför. Det är ett stort och spännande projekt som vi är väldigt glada att få vara med och förverkliga. Det här kontoret kommer att bli fantastiskt när det är klart, berättar Tommy.

Nu är det två till tre elektriker på bygget i Ljusdal dagligen och så ser planen ut även framåt. Om tidplanen rullar på lika bra som den gjort hittills är tanken att medarbetarna på Byggfakta får flytta in i sitt nya fina kontor i december 2023.