Drift och fastighetsunderhåll

Vi utför tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter och anläggningar. Vi arbetar efter väl inarbetade rutiner och processer för att säkerställa att arbetet utförs enligt nödvändiga intervaller och kompetensbehov. Rapporter, planer, scheman, journaler och statistik utförs och uppdateras kontinuerligt.

Specialister med bred kunskap

Vi har specialistkompetens inom samtliga installationsområden. Vår teknikavdelning stöttar kontinuerligt driftorganisationen med nödvändig kompetens. Många av våra kunder har upptäckt fördelar med att låta automationssystemet upptäcka brister i fastighetssystem långt före hyresgästerna gör det. Vår teknikavdelning är experter på uppkopplade fastigheter. Vi har installerat överordnade automationssystem åt olika fastighetsägare i Stockholm. Du kan känna dig trygg med vår kompetens och vi hittar lösningar för just din specifika fastighet.

Kontakt