Automation

Genom fastighetautomation ger vi fastigheten koll på alla flöden – vatten, ventilation, antal människor som befinner sig i lokalerna och mycket mer. Fastighetsautomation innebär inte bara miljö- och energivinster, det leder också till bättre inomhusklimat och hälsosammare fastigheter att vistas i.

Fastighetsautomation handlar om

  1. Att fastigheternas temperatur, luftflöden och ljus automatiskt anpassas efter nyttjandet av rum och lokaler.
  2. Fastighetens tekniska delsystem integreras och kan på så sätt även styras på distans.
  3. Att sänka energianvändningen och optimera driftnettot.

 

Så här jobbar vi med fastighetsautomation

Bravida fastighetsautomation

Just nu söker vi 150 automationsingenjörer i Sverige

Nu söker vi dig som vill vara med och bygga upp Sveriges bästa automationserbjudande i Stockholm.

Läs mer om de lediga tjänsterna i Stockholm

 

 

 

Vi söker 150 automationsingenjörer - Bravida

Kontakt