Bravida förenklar er fastighetsdrift

Ett ram- eller serviceavtal med Bravida förenklar tillvaron för er. Oavsett om det gäller er bostadsrättsförening (BRF) eller er som är fastighetsägare och förvaltare. Genom regelbunden tillsyn och skötsel hjälper vi till att minska löpande driftskostnader och samtidigt öka driftsäkerheten.

Några typiska exempel på serviceuppdrag är kontroll av el- eller säkerhetsanläggningar, översyn av anläggningar för värme, kyla, vatten eller sprinklers, eller skötsel av ventilationsanläggningar.

Vi gör även energioptimeringar där vi analyserar fastighetens energiåtgång och utför exempelvis driftoptimering eller installationer som sparar energi och pengar.

Kontakt