Kyla

Även i vårt nordiska klimat behövs kylanläggningar. Livsmedel behöver förvaras i rätt temperatur, isbanor ska hållas frusna och datahallar måste hindras från överhettning. Allt detta måste fungera utan avbrott – och helst med så liten energiförbrukning som möjligt.

Bravida erbjuder totalentreprenad för de flesta kylsystem. Vi installerar och servar kylanläggningar för CO2, propan och ammoniak samt anläggningar med traditionella köldmedium. Vid behov hjälper vi till med alla steg fram till färdig anläggning. När vi föreslår och installerar ett kylsystem, strävar vi alltid efter att minimera energiåtgång och miljöpåverkan.

Kontakt