Helhetslösningar inom larm, brandskydd och säkerhetssystem

Behöver ni se över olika säkerhetslösningar för fastigheten? På Bravida erbjuder vi vår expertis inom brandlarm, inbrottslarm, passersystem eller övervakningssystem.

Smarta säkerhetssystem för alla verksamheter

Med vår intelligenta säkerhetsplattform Integra säkrar vi din arbetsplats när du inte är där. Med Integra kan alla typer av säkerhetslösningar kopplas ihop: passerkontroll, inbrottssystem, kameraövervakning och brandlarm.

Integra är ett system som passar alla slags verksamheter – från butikslokaler och kontorsfastigheter till sjukhus och flygplatser. Systemets skalbarhet gör att det passar lika bra även i mindre verksamheter med behov av ett enklare passersystem med färre funktioner. När verksamheten sedan växer kan ytterligare funktioner enkelt kopplas på.

Installation av knappsats för kodlås

Kontakt