Bättre ventilation och energisnåla anläggningar i Sundsvall

Frisk luft inomhus kostar lite och lönar sig snabbt. När luften är bra, mår vi också bra – vilket i förlängningen leder till att vi presterar bättre och blir mer effektiva. Bravidas ventilationstekniker ser till så att din ventilationsläggning fungerar som den ska. Vi optimerar och gör uppgraderingar till mer energieffektiva modeller för att minska onödig energiförbrukning.

Installationstjänster inom ventilation

Vi erbjuder tjänster inom olika typer av ventilationsarbeten som processventilation, luftbehandling, styr och övervakning såväl som injustering och OVK. Vi erbjuder dessutom förebyggande ventilationsservice med skötsel och tillsyn. Vi går igenom ventilationsanläggningen, rengör och kontrollerar så allt fungerar som det ska och inte drar för mycket energi i onödan. Ta hand om er ventilation!

Installation av ventilationsrör

Behöver du se över din ventilationsanläggning eller göra en nyinstallation? Kontakta våra erfarna tekniker!

 

Kontaktformulär

Önskas ROT-avdrag