Hållbara installationer

Vi arbetar alltid tillsammans med våra kunder för att ge den totalt bästa lösningen ur ett hållbarhetsperspektiv. Oavsett typ av elinstallation, kan vi ge lösningen från konsultation till färdig produkt. Genom regelbunden service ser vi till att installationerna fungerar som de ska på lång sikt.

Ljussättning, kraft, automation, energi, säkerhet, vår kunskap är stor inom de flesta elområden. Vi arbetar även med ljud- och ljusdesign och skapar upplevelser utöver det vanliga. Varför inte knyta samman ljudet med er belysningsanläggning för en totalupplevelse? Kontakta oss på Bravida i Tomelilla, så berättar vi mer!

Bravida gör elinstallationer

Kontakt