Våra elektriker finns till hands

Det finns många olika områden för elektriker och det slutar i certifieringar som ett bevis på kompetens. Hos oss på Bravida jobbar en bredd av elektriker som är certifierade från högspänning till lågspänning m.fl. 

 

Därför kan våra elektriker och vi som elfirma hjälpa våra kunder med alla typer av uppdrag och lösningar. Det kan handla om allt från larm- och säkerhetssystem till ställverk. Oavsett om det gäller installationer i ett flerbostadshus, stora infrastrukturprojekt, en flygplats eller simhallar. 

 

Har ni problem och behöver elservice? Bygger ni nytt eller är på väg att byta utrustning och behöver elinstallation? Behöver ni eljour? Prata med oss om dina behov och förutsättningar. Våra elektriker finns till hands!

Servicetekniker hos Bravida

Kontaktuppgifter