Säkerhet i Bravida

Säkerhetstänket är något varje Bravidamedarbetare måste ta med sig ut på varje jobb. Många olyckor kan undvikas genom några enkla åtgärder.

Säkerhet i Bravida Läs foldern om hur vi jobbar med säkerhet i Bravida

Vi samordnar med kunder och underentreprenörer

Många riskfyllda situationer och olyckor är relaterade till att flera olika aktörer verkar på samma arbetsplats.

Samordning med kunder och leverantörer är en förutsättning för säkra och trivsamma arbetsplatser. Förutom våra egna säkerhetsregler, måste vi alltid följa de regler som gäller på arbetsplatsen.

Rätt personlig skyddsutrustning

Varje medarbetare måste, tillsammans med sin chef, se till att han eller hon har rätt personlig skyddsutrustning. 

STOPP-metoden Stanna upp och tänk till! STOPP är Bravidas metod för snabba riskbedömningar.

Vi använder STOPP-metoden inför varje arbetsmoment

Många olyckor kan förhindras om vi bara har huvudet med oss. Därför har vi som regel att alltid stanna upp och tänka efter innan vi påbörjar en arbetsuppgift, hur liten den än är.

Till vår hjälp har vi Bravidas STOPP-metod. 

Om det kan finnas en risk: Skriftlig riskbedömning

Den medarbetare som genom STOPP-metoden upptäcker något som kan vara en risk, måste alltid göra en skriftlig riskbedömning tillsammans med sitt arbetslag. Bravida har tydliga checklistor för detta. Om en risk identifieras, måste nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas innan arbetsmomentet påbörjas.

Strukturerad riskhantering

Bravida arbetar ständigt för att förebygga och förhindra skador. I vårt riskhanteringssystem BIA kan medarbetare enkelt rapportera till exempel riskobservationer, tillbud eller olyckor via en app. Systemet gör att vi kan analysera de risker som finns i vår verksamhet på ett strukturerat sätt. På så sätt kan vi ta fram riktade åtgärder som förbättrar arbetsmiljön.

Om vi inte kan jobba säkert säger vi stopp

Om det inte känns säkert att jobba – trots samordning, rätt skyddsutrustning, riskbedömning och åtgärder – har våra medarbetare tydliga instruktioner att avbryta arbetet och säga till sin chef. Chefen ska i sin tur vidta åtgärder och om nödvändigt kontakta uppdragsgivaren för en dialog.

Om vi inte kan garantera våra medarbetare att det är säkert att utföra jobbet, säger vi stopp. Ingen deadline är viktigare än våra medarbetares säkerhet.