Våra värderingar

Våra värderingar har samlats i fyra värdeord och en uppförandekod. Tillsammans genomsyrar de allt som vi gör och bidrar till att förtydliga vår identitet. De vägleder oss i det dagliga arbetet och skapar en tydlighet i alla uppdrag.

Affärsmässighet

Tydligt ansvar för ekonomin

I alla delar av verksamheten finns möjligheter och vägar som leder företaget framåt. Varje medarbetare tar ansvar för företagets ekonomi, genom alla faser i våra projekt och i våra uppdrag.

Enkelhet

Enhetligt och okomplicerat agerande

Genom enkla och okomplicerade rutiner och arbetsprocesser blir den dagliga verksamheten smidig och effektiv. Med hjälp av en enhetlig syn löser varje avdelning liknande frågor på samma sätt. Mottot är ”lika behov – lika lösning”.

Kompetens

Kunskap, vilja och förmåga

Bravida ser alltid till att rätt kompetens finns på rätt plats för varje uppdrag. Kompetensen är organiserad för både företagets och kundens bästa. Bravida ligger steget före och tänker i nya banor. Medarbetarna samarbetar både mellan avdelningar och teknikområden samt mellan divisioner och länder.

Stil

Pålitlighet och uppträdande

Bravida har en tydlig affärsstil som bygger på pålitlighet och rätt uppträdande. Medarbetarna tar eget ansvar och håller vad de lovar. I alla möten är ett vänligt och tillmötesgående sätt en självklarhet.

Bravidas uppförandekod

Lever vi inte som vi lär? Om du märker att vi inte följer våra värderingar kan du anmäla det genom visselblåsaren.

Vi har tagit fram ett särskilt dokument som handlar om hur vi ska uppföra oss på arbetet – en uppförandekod. Det handlar om att vi respekterar varandra som individer, vår omvärld samtidigt som vi självfallet följer lagar och avtal.

Läs mer: Bravidas uppförandekod.pdf