Våra värderingar

Våra värderingar har samlats i fyra värdeord och en uppförandekod. Tillsammans genomsyrar de allt som vi gör och bidrar till att förtydliga vår identitet. De vägleder oss i det dagliga arbetet och skapar en tydlighet i alla uppdrag.

Affärsmässighet

Tydligt ansvar för ekonomin

I alla delar av verksamheten ses möjligheter och vägar som leder företaget framåt. Varje medarbetare tar personligt ansvar för företagets ekonomi, genom alla faser i ett projekt – från första kundkontakt till utfört arbete. Det som inte är till direkt nytta för kunden, är inte heller av intresse för Bravida. Vi följer våra avtal och ger våra kunder vad vi utlovat.

Enkelhet

Enhetligt och okomplicerat agerande

Genom enkla och okomplicerade rutiner och arbetsprocesser blir den dagliga verksamheten smidig och effektiv. Våra erbjudanden präglas av enkelhet och enhetlighet. Varje Bravidakontorlöser  liknande frågor på samma sätt. Mottot är ”lika behov – lika lösning”.

Kompetens

Kunskap, vilja och förmåga

Att vara kompetent innebär att ha kunskapen, viljan och förmågan att göra ett bra jobb. Hos oss är kompetensen organiserad för företagets och våra kunders bästa. Vi ser alltid till att rätt kompetens finns på rätt plats för varje uppdrag. Vi ligger steget före och tänker i nya banor och vi samarbetar mellan både olika kontor och teknikområden.

Stil

Pålitlighet och uppträdande

Vi har en tydlig affärsstil som bygger på pålitlighet och rätt uppträdande. Vi möter våra kunder positivt och professionellt i det dagliga arbetet, tar personligt ansvar och håller vad vi lovar. I alla möten är ett vänligt och ett tillmötesgående sätt en självklarhet.

Bravidas uppförandekod

Lever vi inte som vi lär? Om du märker att vi inte följer våra värderingar kan du anmäla det genom visselblåsaren.

Vi har tagit fram ett särskilt dokument som handlar om hur vi ska uppföra oss på arbetet – en uppförandekod. Det handlar om att vi respekterar varandra som individer, vår omvärld samtidigt som vi självfallet följer lagar och avtal.

Läs mer: Bravidas uppförandekod.pdf