Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer

Ett hållbart företag

Hållbarhet är viktigt för Bravida. Vi har 65 000 kunder och varje dag hjälper vi dem att bidra till ett hållbart samhälle.

Efter varje serviceuppdrag eller installation vill vi att fastigheter och anläggningar ska fungera lite bättre, vara mer energieffektiva och de som vistas där ska uppleva trygghet, hälsa och välmående.

Men frågan om hur vi agerar långsiktigt, ansvarsfullt och hållbart är större än så. Den handlar om val och prioriteringar vi gör i vår vardag, hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi samverkar med andra aktörer.

Bravidas prioriterade mål för hållbarhetsarbetet

Hållbar resursanvändning – effektiv produktion och energieffektiva erbjudanden

Vi ska vara branschledande inom energi och miljö. Vi erbjuder våra kunder energi- och miljöeffektiva lösningar och vi minskar vår egen miljöbelastning.

God arbetsmiljö – medarbetares säkerhet, fysisk och psykisk hälsa

Ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av arbetet – en nollvision.

God affärsetik – i relation till kunder, medarbetare och leverantörer

Alla våra affärsrelationer ska hanteras på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

Hållbarhetsarbetet omfattar hela vår verksamhet

Bravidas prioriterade hållbarhetsmål gäller hållbar resursanvändning, god arbetsmiljö och god affärsetik. Miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer är en del i Bravidas affär och finns med i alla delar av vår dagliga verksamhet.

I vår årsredovisning tydliggör vi vårt ansvar, våra styrkor och våra utvecklingsområden ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi tar utgångspunkt i FN:s Global Compact och beskriver hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Se Bravidas ISO-certifikat

Nyheter

Visa alla

Kvartalsrapport april-juni 2021

Återhämtning i serviceverksamheten gav tillväxt i kvartalet

Bravida installerar för 270 miljoner i ny bussterminal vid Slussen i Stockholm

Bravida har fått förtroendet av Stockholms stad att utföra de tekniska installationerna i den nya bussterminalen som byggs i samband med ombyggnaden av Slussenområdet.

Bravida förvärvar Dala Klimat och stärker sin position i Leksand

Bravida förvärvar bolaget Dala Klimat och kommer därmed att förstärka sin position inom ventilation, installation, service, energioptimering och OVK-besiktningar i Leksand. Bolaget omsätter cirka...

Inbjudan till presentation av Bravidas rapport för andra kvartalet 2021

Bravidas kvartalsrapport för andra kvartalet 2021 kommer att offentliggöras klockan 07:30 den 16 juli 2021.