Hållbarhet – vi vill bidra till ett levande samhälle

Hållbarhet är viktigt för Bravida. Vi har mer än 50 000 kunder och varje dag hjälper vi dem att bidra till ett hållbart samhälle.

Efter varje installation eller serviceuppdrag vill vi att fastigheter och anläggningar ska fungera lite bättre, vara mer energieffektiva och de som vistas där ska uppleva trygghet, hälsa och välmående.

Men hållbarhetsfrågan är större än energi, miljö, och de tjänster som vi levererar. Vi vill se till vår egen roll i samhället, och hur vi kan samverka med andra aktörer för att bidra till en positiv utveckling i vår omvärld.

Bravidas hållbarhetsrapport 2016

Hållbarhetsarbete i flera dimensioner

I Bravidas hållbarhetsrapport tydliggör vi vårt ansvar, våra styrkor och våra utvecklingsområden ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi tar utgångspunkt i FN:s Global Compact och beskriver hur vi arbetar inom sex övergripande områden.

Se Bravidas ISO-certifikat