Samhällsutveckling

Bravida vill vara bäst i Norden på hållbar service och installation. Det innebär att vi också bidrar till att utveckla dagens och morgondagens samhälle.

Så skapar vi mervärde för våra intressenter

Samhälle

Bravida bidrar till samhällets utveckling dels via skatter och andra offentliga avgifter som företaget betalar, dels via medarbetarnas inkomstskatter. Bravida har en transfer pricing policy som tydligt beskriver reglerna för finansiella överföringar mellan koncernens bolag. Vi följer den nationella skattelagstiftningen i våra verksamhetsländer och betalar skatt i relation till intjäning i respektive land.

Medarbetare

Bravida sysselsätter drygt 10 600 personer i fyra länder. Med verksamhet på ett 150-tal orter i hela Norden är vi en betydande lokal arbetsgivare. Vi utvecklar medarbetarnas kompetens och erbjuder olika karriärmöjligheter samtidigt som vi investerar i arbetsmiljö och välbefinnande.

Leverantörer och affärspartners

Vi köper material, produkter och tjänster från stora och små leverantörer. Våra avdelningar är betydande serviceköpare som skapar arbetstillfällen och öppnar upp nya affärsmöjligheter

i de orter där de verkar. Vi strävar efter långsiktiga samarbetsavtal som ger våra leverantörer och partners möjlighet att utveckla sin verksamhet på lång sikt.

Aktieägare och gäldenärer

Bravida lämnar utdelning till sina aktieägare. Vi strävar efter att öka aktieägarvärdet genom att bedriva en långsiktigt lönsam verksamhet. Vi säkrar vår position som en pålitlig gäldenär genom att uppfylla våra betalningsförpliktelser.