Om Bravidas leverans

Våra två entreprenader i projektet utgör tillsammans det största uppdraget inom installation i Sverige. Vi jobbar på uppdrag av Trafikverket och utför installationer av elförsörjning, belysning och VVS, samt VA och fast släcksystem.

Från projektering till produktion

​Arbetet med att projektera uppdraget startade 2019, och övergick i produktion under 2023. Trafikstart i tunnlarna är beräknad till 2030.

PMO står för projektering och testning av all teknik, och själva installationerna gör Bravidas avdelningar El, Kyla, Vent, VS och Sprinkler.

I den mest arbetsintensiva fasen räknar vi med att cirka 50 tjänstemän och 200 montörer jobbar med E4 Förbifart Stockholm på Bravida. Just nu har vi byggetableringar igång i Akalla och Skärholmen.

Läs mer om projektets olika faser på trafikverket.se: Vi bygger i faser

För att kunna ta del av det här materialet så behöver du godkänna användande av cookies.

Klicka här för att ändra inställningarna för cookies
Filmproduktion: Content Innovation