Om Bravidas leverans

Våra två entreprenader i projektet utgör tillsammans det största uppdraget inom installation i Sverige. Vi jobbar på uppdrag av Trafikverket och utför installationer av elförsörjning, belysning och VVS, samt VA och fast släcksystem.

Från projektering till produktion

​Arbetet med att projektera uppdraget startade 2019, och övergick i produktion under 2023. Trafkstart i tunnlarna är beräknad till 2030.

Vi projekterar i metoden Building Information Modeling (BIM). Det innebär att data om installationerna samlas i en och samma modell, eller mer specifikt: att 3D-modeller kombineras med information om tidsåtgång och kostnader till en digital 5D-modell.

Alla installationer testas löpande innan de tas i bruk, både på plats i tunneln och i en speciell testanläggning.

Vår leverans i bilder