E4 Förbifart Stockholm

Bravida jobbar med två installationsentreprenader i Trafikverkets projekt E4 Förbifart Stockholm.

Om projektet

E4 Förbifart Stockholm är en vägsträcka som byggs väster om Stockholms innerstad; den blir 21 kilometer lång och ner till 70 meter djup, med 18 kilometer i tunnel.

Sträckan började byggas 2015 i Trafikverkets regi och ska öppna för trafik under 2030. I projektet ingår totalt ett tjugotal bygg- och anläggningsentreprenader, varav fem är entreprenader för installation av tekniska system.

E4 Förbifart Stockholm i siffror:

Längd: 21 km
Varav i tunnel: 18 km
Antal körfält: 3 i vardera riktning
Antal trafikplatser: 6
Hastighet: 80-100 km/h
Restid: ca 15 minuter
Byggtid: öppnar för trafik 2030

Mer information om hela bygget finns på Trafikverkets webbplats

 

Bildgalleri