Internationella Arbetsmiljödagen och Byggmässan 26-27 april i Göteborg

Idag den 28 april är det Internationella Arbetsmiljödagen som i år fokuserar på förutsättningar för bra ledarskap. Vid årets Byggmässa 26-27 april i Göteborg bjöd Håll Nollans vd Ulrika Dolietis in till frukostseminarium för att samtala om säkerhetskultur i branschen tillsammans med AF-gruppen, Akademiska hus och Bravida.

Nyhet

internationella-arbetsmiljodagen-2023-690x460px.jpg

Temat för seminariet var ”Hur skapar vi den säkerhetskultur vi vill ha?”, vilket går hand i hand med internationella Arbetsmiljödagens tema i år.

I panelen satt Eva Johansson, MHS & Kvalitetschef på AF-gruppen Sverige, Janne Henningsson projektledare för stora projekt på Akademiska hus samt Kristina Bengtsson, Verksamhetsutvecklingschef i Division Syd på Bravida.

Under seminariet fördes en dialog om högsta ledningens engagemang, synligt ledarskap och samverkan mellan beställare, entreprenör och underentreprenörer. I samtalet pratade panelen också om betydelsen av alla medarbetares engagemang och ansvar samt vikten att vara en lärarande organisation. Hur kan vi gemensamt arbeta för att se till att inga allvarliga olyckor sker på våra arbetsplatser?

Kristina berättade bland annat om Bravidas arbete runt vår nya ledarskapsmodell, STOPP-metoden, safety walks och enligt Kristina, Bravidas viktigaste pris: Arbetsmiljöpriset som förra året i Division Syd gick till Strömstad EL.

– Det var en väldigt givande dag med ett viktigt ämne i fokus. Genom engagemang, ledarskap och öppenhet inom hela företaget skapar vi en säker och jämlik arbetsplats för alla. Det är vi själva i vårt ledarskap som skapar den säkerhetskultur vi vill ha idag och i framtiden, säger Kristina Bengtsson.

Målet med frukostseminariet var att få mer information om Håll Nollan och deras arbete samt hur några av deras medlemmar arbetar för att förbättra säkerhetskulturen.


Vi hoppas även du har fått med dig lite inspiration på vad du själv kan göra från såväl panel som från andra i rummet!