Möt Michell Martic, Bravidas nya arbetsmiljöchef för Sverige

Malmö, 1 juni 2023 - Bravida har utsett Michell Martic som ny arbetsmiljöchef i Sverige. Med sin omfattande erfarenhet inom arbetsmiljö och säkerhet kommer Michell att vara en del av att leda Bravida’s insatser för att främja en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. Michell tillträdde officiellt sin nya roll den 1 juni 2023.

Nyhet

Michell-Martic-Bravida-690x460px.jpg

Michell har en gedigen bakgrund inom arbetsmiljö och säkerhet och har tidigare arbetat inom vindkraft- och elnätssektorn. Innan han anslöt sig till Bravida var han HSE Team Lead Nordic på vindkraftsföretaget Vestas, där han ansvarade för arbetsmiljöfrågor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Estland. Han har också omfattande erfarenhet av elsäkerhet och deltar både i SEK Svensk Elstandards Elektrotekniska råd samt har posten som ordförande i TK78 – den tekniska kommitté som beslutar om regler för elsäkerhet vid arbete i Sverige.

Michell framhävde i en nyligen genomförd intervju sitt första intryck av arbetsmiljön och säkerhetsrutinerna på Bravida. Han kommenterar:

Mitt intryck är att Bravida har kommit långt! Att det finns ett ledningssystem på plats, BravidaWay, och resurser som kontinuerligt arbetar med arbetsmiljön och kulturen är fantastiskt. Det finns en hög medvetenhet kring beteenden och kulturell styrning.

Som ny arbetsmiljöchef anser han att över tid behöver arbetsmiljön integreras ännu mer. Uppföljning kring arbetsmiljö ska vara lika självklart som uppföljning av kvalitet och ekonomi för att skapa en arbetsplats där säkerhet och välbefinnande prioriteras på lika villkor som andra affärsaspekter.

En trygg arbetsmiljö bygger på en verklig omtanke om varandra och ens kollegor och anställda. Om denna kultur redan finns etablerad är det en bra grund att arbeta uppåt från.

Att vara en ledare inom arbetsmiljö innebär två saker för mig. Ett, jag måste föregå med gott exempel eftersom folk lyssnar när jag talar och ser mig när jag går. Två, jag har möjlighet att nå ut med ett budskap och budskapet är enkelt, visa omtanke. Det är grunden till varför vi arbetar med arbetsmiljö, vi bryr oss helt enkelt och det gör ont i oss om någon skadar sig eller far illa på sitt arbete, fortsätter Michell.

När det gäller att hantera utmaningarna som arbetsmiljöchef på Bravida, betonade Michell vikten av att vinna förtroende från organisationen.

Som ny inom organisationen är det viktigt för mig att förtjäna mitt förtroende. Genom att aktivt besöka avdelningar och kommunicera med medarbetare strävar jag efter att skapa en stark grund för att bygga förtroende och få en djupare förståelse för organisationens behov. Detta kommer i sin tur bidra till att utveckla en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Bravida erkänns redan idag för sitt starka engagemang inom arbetsmiljö och säkerhet. Michell uttryckte sin uppskattning för företagets skyddsorganisation och berömde skyddsombuden samt avdelningscheferna för deras engagemang och samarbete.

Jag tycker Bravida är helt fantastiska när det kommer till sin starka skyddsorganisation. Jag vill verkligen lyfta på hatten för det engagemang som skyddsombuden visar och likaså för avdelningscheferna i verksamheten som vågar sträcka ut handen till sina skyddsombud och be om stöttning.

Varmt välkommen till Bravida önskar vi Michell Martic!

Här kan du läsa mer om Bravidas arbetsmiljöarbete