Bravida installerar i Västerviks sjukhus

Bravida står för samtliga el- och teleinstallationer i samband med om- och tillbyggnaden av Västerviks sjukhus. Ordern är värd 34 miljoner kronor.

Pressmeddelande

Moderniseringen av cirka 13 000 kvadratmeter vid Västerviks sjukhus innebär bland annat en ny akut- och ortopedmottagning samt röntgen- och kirurgiavdelningar. Beställare är Landstinget i Kalmar län. – Bravida visar sin organisatoriska styrka när flera avdelningar går samman och kombinerar sina resurser i större projekt som detta, säger Staffan Påhlsson, divisionschef på Bravida. – Vid moderna vårdinrättningar ställs mycket höga krav på installationerna, vilket är spännande. Det här blir mitt andra lasarettprojekt, säger Thomas Sjölin, Bravidas projektansvarige. Arbetena påbörjas i augusti och beräknas vara klara i april 2012. För ytterligare information, vänligen kontakta: Staffan Påhlsson, divisionschef Bravida Telefon: 0730-46 10 18 Thomas Sjölin, projektansvarig, Bravida Telefon: 0730-477620