Nytt rekordresultat från Bravida

Bravida, Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag, kan återigen redovisa sitt bästa resultat någonsin. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar, EBITA, förbättrades med 35 procent, till 619 miljoner kronor. Tidiga och kraftfulla effektiviseringsåtgärder har starkt bidragit till det positiva utfallet.

Pressmeddelande

Bravida kan för andra året i rad visa upp såväl ökad omsättning som ett rekordresultat. Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 10,5 miljarder kronor. Lönsamheten ökade betydligt mer. EBITA förbättrades med 35 procent, till 619 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto ökade ännu mer, med 55 procent till 472 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 32 procent till 495 miljoner kronor. Resultatutvecklingen har varit god i alla tre länder där Bravida har verksamhet: Sverige, Norge och Danmark. – Förbättringen beror till stora delar på en god efterfrågan på i stort sett alla marknader och ett målmedvetet arbete med att förbättra och effektivsera arbetsprocesser och rutiner inom såväl produktion som administration samt att åtgärda olönsamma enheter. Åtgärderna har satts in tidigt för att möta den annalkande lågkonjunkturen, säger Bravidas vd och koncernchef Torbjörn Torell. Erfarenheter från tidigare lågkonjunkturer visar att installationsföretag ligger sent i konjunkturcykeln. Bravida märkte en försvagad efterfrågan redan under hösten 2008 och förväntar ytterligare försvagning under 2009, i första hand till följd av minskad nybyggnation av bostäder, kontor, köpcentra och andra kommersiella lokaler. Avmattningen inom bostadsbyggandet påverkar Bravida enbart i begränsad omfattning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Torbjörn Torell, vd och koncernchef Bravida Telefon: 08-695 20 00, 070-577 40 40 Per Leopoldson, ekonomi- och finansdirektör, Bravida Telefon: 08-695 22 08, 070-554 30 48