Bravida bokslutskommuniké 2011

Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag Bravida redovisar fortsatt ökande resultat. Rörelseresultatet för helåret 2011 ökade med 7 procent till 663 (621) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,2 (6,0) procent samtidigt som omsättningen ökade med 4 procent till 10 768 (10 345) MSEK. Kassaflödet ökade med 41 procent.

Pressmeddelande

Ett mycket starkt kassaflöde markerar tydligt den goda aktivitet vi sett i stora delar av verksamheten under det sista kvartalet 2011. Resultatet stärks av ett ökat antal installationsprojekt med Facebooks serveranläggning i Luleå i spetsen, men även en rad andra större åtaganden som arenor och infrastrukturprojekt. Grunden till framgången ligger dock i ett fortsatt starkt lönsamhetsfokus, en ökad andel serviceintäkter med högre marginaler, minskade administrativa kostnader samt en selektiv hållning för att undvika installationsprojekt med hög risk och svag lönsamhet. Framförallt den svenska verksamheten var stark med en rörelsemarginal på 7 procent. Danmark förbättrade lönsamheten, medan den var vikande i Norge.

Vi har sett en omsättningstillväxt på alla våra geografiska marknader under 2011. Mot slutet av året har installationssidan åter ökat sin omsättning samtidigt som serviceverksamheten fortsatt att visa god tillväxt. Bravida genomför en rad selektiva satsningar med fokus på nyckelmarknader där vi förstärker vår närvaro för att vara representerade och starka inom alla teknikområden. Det sker både organiskt och via förvärv.

Jag är glad över att våra ansträngningar har gett resultat under 2011. Vi har varit offensiva, tagit stora projekt och vuxit i många av våra lokala verksamheter samtidigt som vi i andra delar av organisationen har fått genomföra åtgärder för att parera en vikande efterfrågan. Särskilt vill jag nämna Danmark där vi genom tidiga åtgärder lyckats få tillbaka både lönsamhet och tillväxt, om än från låga nivåer.

Vi går in i 2012 med en stark verksamhet och fortsatt mycket god orderstock som ger positiva förväntningar för det första halvåret.

Mats O Paulsson

VD och koncernchef