Jan Johansson ny ledamot i Bravidas styrelse

Jan Johansson, har valts in som ny styrelseledamot i Bravida Holding AB (publ). Jan är civilingenjör och har arbetat många år i olika positioner inom byggbranschen, bland annat som koncernchef för Peab. 

Pressmeddelande

- Vi är glada att kunna få ta del av Jans stora kunnande inom branschen, säger Staffan Påhlsson, vd och koncernchef för Bravida.

Nya ledamöter är även Michael Siefke och Michel Plantevin från Bain Capital samt arbetstagarledamöterna Jan-Erik Arvidsson, Anders Mårtensson, Kai-Otto Helmersen och Peter Sjöquist.

Styrelsen i Bravida Holding AB (publ) består därmed av Michael Siefke (ordf), Michael Plantevin, Jay Corrigan, Ivano Sessa, Marc Valentiny och Jan Johansson samt arbetstagarledamöterna Jan-Erik Arvidsson, Anders Mårtensson, Kai-Otto Helmersen och Peter Sjöquist.

För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Påhlsson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: 08-695 20 00