Konkurrensmyndigheten har godkänt Bravidas köp av Otera Elektro AS

Konkurrensmyndigheten i Norge har godkänt Bravidas köp av Otera Elektro AS och tillträde har skett med verkan fr o m 2 juni 2014.

Pressmeddelande

Bravida tecknade i april avtal om köp av norska Otera Elektro AS, med ca 300 medarbetare i Kristiansand, Bergen och Asker. Otera Elektro är nu ett helägt dotterbolag till Bravida Norge AS och en del av Bravida-koncernen. Bolaget kommer tillsvidare att verka som ett självständigt bolag under namnet Bravida Norge 3 AS. Integrationsarbetet har startat och planeras pågå året ut.

För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Påhlsson, vd och koncernchef Bravida, Tfn 08-695 20 00
Mattias Johansson, divisionschef Bravida Norge. Tfn: +47 950 19 225