Bravida installerar i den kreativa mötesplatsen Gummifabriken i Värnamo

Pressmeddelande

Kommunägda Gummifabriken i Värnamo byggs om till kreativ mötesplats för både kommun, invånare och företag. Bravida får utökat förtroende under Etapp 2 och installerar el, tele, data och vs till ett ordervärde av cirka 46 miljoner kronor.

Gummifabrikens resa började 1920 med en gummiproduktion som Birger Svensson, grundare och ägare till Monark cykelfabrik i Varberg, köpte 1937 för att säkerställa leveransen av cykeldäck till sina cyklar. 2008 köptes fabriken av kommunen, vars ambition är att Gummifabriken ska bli en attraktion för både kommunen och hela regionen.

– Bravida vann den offentliga upphandlingen och från vår sida känns det både tryggt och kul att det är lokala entreprenörer vi jobbar med i det här projektet, säger Bengt Staude, vd och fastighetsägare Värnamo Kommunala Industrifastigheter.

Bravida utförde vs-installationer i Etapp 1, men får utökat förtroende i den andra etappen som bland annat omfattar biograf, bibliotek, restaurang, företagslokaler, auditorium och solcellspaneler på 15 000 kvadratmeter.

– Det är ett mycket intressant projekt och den största satsningen som gjorts i Värnamo Kommun för att skapa tillväxt och stärka attraktionen till kommunen. Vi ska vara med och utveckla samhället och är glada över kommunens satsning på en kreativ mötesplats, säger Åke Forsberg, avdelningschef Bravida Värnamo.

Bravida har även sedan tidigare ett teknikavtal med kunden som omfattar leverans av byggnadens infrastruktur gällande trådlös kommunikation, passagesystem, brandsäkerhet och KNX-system.

Den totala ombyggnationen innefattar cirka 20 000 kvadratmeter, varav 5 000 ingick i Etapp 1. Arkitekturen, den konstnärliga utsmyckningen och namnet bevaras från fabrikens industriella historia.


För mer information, vänligen kontakta:
Åke Forsberg, avdelningschef Bravida Värnamo. Tfn: 0370-69 27 01
Bengt Staude, vd och fastighetsägare Värnamo Kommunala Industrifastigheter. Tfn: 072-538 32 12