Bravida stärker sin position i Oslo

Bravida har tecknat avtal om förvärv av VVS Engineering AS. Det förvärvade bolaget  har 35 medarbetare och omsatte 69 miljoner norska kronor under 2014. Genom förvärvet kommer Bravida stärka sin position inom vs-tjänster i Osloregionen.

Pressmeddelande

VVS Engineering AS grundades 2008 och är verksamma i Oslo och Hedmark där de erbjuder installationstjänster inom främst värme, kyla och sprinker.

– I oktober stärkte vi Bravida i Tromsø med drygt 30 nya medarbetare genom förvärvet av Nord-Klima AS. Det känns inspirerande att nu också stärka vår verksamhet i Oslo genom förvärvet av VVS Engineering AS. Osloregionen är en mycket viktig marknad för oss. Bravida har redan innan erbjudit el- och vs-tjänster i Oslo, men kommer nu att få betydligt bättre förutsättningar att möta kundernas efterfrågan på omfattande tekniska tjänster inom både installation och service, säger Tore Bakke, divisionschef Bravida division Norge.

Den största aktieägaren i det avyttrade bolaget är Rolf Kåre Berget, som tillsammans med övriga aktieägare och anställda byggt upp och utvecklat företaget sedan 2008.

– Bravida är en mycket kompetent ny ägare till VVS Engineering AS och kommer  fortsätta driva utvecklingen av organisationen, som nu blir en del av en mer komplett leverantör av tekniska installationer. Jag är övertygad om att våra kunder och partners kommer få en bättre leverans efter att vi blir en del av Bravida, säger Rolf Kåre Berget, nuvarande ägare och vd för VVS Engineering AS.

Bravida köper 100 procent av aktierna. Tillträde sker per 1 januari 2016.


För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: +46 8 695 20 00
Tore Bakke, divisionschef Bravida division Norge. Tfn: +47 909 41 607
Rolf Kåre Berget, vd VVS Engineering AS. Tfn: +47 469 00 700