Bravida tar två stora sjukhusuppdrag med fokus på moderna tekniska lösningar

Bravida har fått ett partneringuppdrag från Skanska att utföra energieffektiva el- och ventilationsinstallationer på Alingsås lasarett, till ett ordervärde av 90 miljoner kronor. Dessutom ska Helsingborgs sjukhusområde bli modernast i Sverige. Bravida Prenad får förtroendet av Peab att utföra elinstallationerna på Östra flygeln till ett ordervärde av 58 miljoner kronor.

Pressmeddelande

Alingsås lasarett ska få tre nya huskroppar och två befintliga byggnader byggs om, totalt omfattar moderniseringen 22 000 kvadratmeter. Bravida kommer installera energieffektiva lösningar där de nya byggnaderna kommer uppfylla regionens och Västfastigheters energikrav för att nå målet om halverad energianvändning till 2030.

– Alingsås lasarett är ett stort och viktigt projekt för oss. Här får vi verkligen visa Bravidas kompetens inom energieffektiva installationer, säger Anders Bådholm, regionchef för Bravida region Göteborg.

Ombyggnaden på Helsingborgs sjukhusområde är ett partneringprojekt tillsammans med Region Skåne som ska stå klart år 2023. Peab ger Bravida Prenad uppdraget när Östra flygeln kommer installeras med avancerad teknik vilket ställer höga krav på installationsarbetet.

Vi har driftavtal på sjukhuset sedan tidigare. Det känns jätteroligt att vi kan bygga vidare på vår relation och leverera även ett omfattande installationsuppdrag med teknik i framkant, säger Mats Karlsson, regionchef på Bravida Prenad.

Båda projekteten startar omgående där 15 medarbetare kommer arbeta i Helsingborg och 26 i Alingsås.


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Bådholm, regionchef Bravida region Göteborg. Tfn: 031-709 52 26
Mats Karlsson, regionchef Bravida Prenad. Tfn: 042-16 74 01
Pär Lindahl, arbetschef Peab Sverige AB Tfn: 0733-374132