Bravida utför totalinstallation när flytten av Kiruna startar

Pressmeddelande

Stadshuset i Kiruna blir starten av flytten av staden. Bravida får förtroende av LKAB att utföra installationerna av el, vs, ventilation, sprinker, kyla samt styr och övervakning i det nya stadshuset. Projektet har ett ordervärde på drygt 80 miljoner kronor.

Kirunas nya centrum och den stadsomvandlingen som skall ske på grund av LKAB:s gruvdrift startar med byggnation av ett nytt, modernt stadshus.

– Vi har ett stort förtroende för Bravida och är säkra på att vi får en trygg leverans. Att Bravida dessutom tar hand om hela samordningen för installationerna ser vi som en stor fördel, säger Ingemar Törmä, inköpare på LKAB.

Bravida utför samtliga installationer.

– Det känns väldigt inspirerande att få leverera installationer inom alla teknikområden. Att vi är lokalt representerade inom samtliga teknikområden tror jag är en del av framgången och något som kunden har sett ett mervärde i, säger Olle Näsvall, regionchef på Bravida region Norra Norrland.

Uppdraget startar omgående och ska stå färdigt 2018. Cirka 50 av Bravidas medarbetare kommer jobba i projektet.


För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: 08-695 20 00
Olle Näsvall, regionchef Bravida region Norra Norrland. Tfn: 090-15 26 61
Ingemar Törmä, inköpare LKAB. Tfn: 098-07 15 27