Bravida utför totalinstallation vid stor stamrenovering i Göteborg

Pressmeddelande

Bravida får fortsatt förtroende av Serneke efter tidigare gott samarbete på Änglagården i Göteborg. Nu ska Bravida leverera en totalinstallation bestående av el, vs och ventilation vid en stamrenovering av 342 lägenheter i stadsdelen Tuve i Göteborg till ett ordervärde av cirka 25 miljoner kronor.

Det framgångsrika projektet med Göteborgs nya arena Änglagåden ligger bakom det utökade förtroendet.

– Stamrenoveringen är ett spännande projekt för oss på Serneke. Vi har ett bra samarbete med Bravida sedan projektet med Änglagården och ser fram emot att ytterligare fördjupa vår relation, säger Adam Adielsson, projektledare på Serneke.

Lägenheterna är fördelade på nio stycken flerbostadshus. De boende kommer bo kvar i sina lägenheter under renoveringstiden, Bravidas strukturerade arbetsprocesser ska garantera ett smidigt projekt och en bra leverans.

– Jag tror att det blir allt viktigare att kunna erbjuda en helhetslösning med samtliga installationer. Det här projektet ställer höga krav på inköp och tidplanering, med Bravidas detaljerade projektplaner och strukturerade arbetsprocesser kommer vi leverera utifrån Sernekes höga kvalitetkrav. Det är också en fantastisk möjlighet att fördjupa vårt goda samarbete med Serneke ytterligare, säger Lennart Karlsson, avdelningschef Bravida vs Göteborg.

Bravida kommer utföra samtliga installationer, där vs är den största delen, till ett ordervärde av cirka 25 miljoner kronor. Projektet påbörjas i april med leverans våren 2017. Beställare till projektet är Serneke med Riksbyggen som byggherre.


För mer information, vänligen kontakta:
Lennart Karlsson, avdelningschef Bravida vs Göteborg. Tfn: 070-263 32 34
Anders Bådholm, regionchef Bravida region Göteborg. Tfn: 072-732 90 91