Bravidas årsredovisning 2014 offentliggjord

Bravida Holding AB:s årsredovisning för 2014 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.bravida.com/Finansiell-information/

Pressmeddelande

****************
Bravida Holding AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 kl. 10.00.

Kontaktuppgifter:
Frågor besvaras av verkställande direktör Mattias Johansson eller av ekonomi- och finansdirektör Nils-Johan Andersson på telefon +46 8 695 20 00.