Bravida: Förändring i antalet röster i Bravida Holding AB

Stockholm – Bravida Holding AB (BRAV) meddelade idag en förändring i antalet röster i bolaget till följd av att bolaget emitterat 1 200 000 aktier av klass C. 

Regulatorisk pressmeddelande

Antalet utestående aktier i Bravida Holding AB (publ) uppgår per den 31 mars 2016 till 202 766 598 aktier, varav 201 566 598 A-aktier med en röst vardera samt 1 200 000 C-aktier med 1/10 röst var. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 201 686 598.

Informationen är sådan som Bravida Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Nils-Johan Andersson, CFO Bravida. Tel: +46 70 668 50 75