Bravida ingår samarbete med Raybased för att utveckla erbjudandet av energieffektiva installationer

Pressmeddelande

Bravida har tecknat ett samarbetsavtal med Raybased som utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation vilket gör det möjligt att övervaka, styra och optimera el-, vs-, ventilation- och säkerhetsinstallationer i en fastighet.

Bravida ser en utökad möjlighet att erbjuda energieffektiva installations- och servicetjänster med hjälp av Raybaseds produkter.

– Samarbetet är en möjlighet att utveckla och stärka vårt kunderbjudande. Vi tror på Raybaseds produkter och ser fram emot att utveckla och fördjupa samarbetet med dem. Inte minst är vi glada att få möjlighet att använda Raybaseds system för energioptimering av fastigheter och därmed både sänka kostnader och minska miljöpåverkan för våra kunder. Vår ambition är också att tillsammans med Raybased utveckla nya funktioner som skapar kundnytta, säger Johan Wennberg, regionchef Bravida region Vänern.

Bravida och Raybased kommer tillsammans bygga upp en organisation med fokus på projektering, installation, service, drift och underhåll av systemet.

– Vi är mycket glada över att få teckna samarbetsavtalet med Bravida. Raybased får nu tillgång till Nordens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter. Avtalet stärker avsevärt Raybaseds möjligheter att nå ut till fastighetsägare i hela Norden och får dessutom tillgång till en professionell organisation som finns på 140 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland, säger Lars Granbom, vd på Raybased.


För mer information, vänligen kontakta:
Johan Wennberg, regionchef Bravida region Vänern. Tfn: 070-577 42 88
Lars Granbom, vd Raybased. Tfn: 070-319 65 30