Bravida står bakom forskningsprojekt för energismarta lösningar inom värmeåtervinning

Pressmeddelande

Bravida är en bidragande samhällsaktör i utvecklingen av energismarta tekniska lösningar och har nu tagit initiativ till ett forskningsprojekt. Projektet ska fastställa vilken lösning för värmeåtervinning som är mest effektiv för både fastighetsägare, slutanvändare och samhälle.

Bravidas ambition är att vara branschledande inom energi och miljö. Tidigare i år inledde Bravida därför ett samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) och anställde Adnan Ploskić, teknisk doktor och specialist inom lågtemperatursystem. Han leder nu ett nytt forskningsprojekt inom Bravida – Effektiv värmeåtervinning från spillvärme i flerbostadshus.

– En stor del i vårt arbete är att hitta effektiva och energisnåla lösningar för våra kunder och i slutändan vårt gemensamma samhälle. Det här forskningsprojektet är viktigt för att vi ska fortsätta ligga i framkant och kunna använda vår kompetens för att bidra till minskad klimatpåverkan, säger Magnus Hamerslag, chef verksamhetsutveckling på Bravida.

Forskningsprojektet ska fastställa vilket system för värmeåtervinning som är mest energieffektivt. Idén till projektet kommer från Adnan Ploskić och hans före detta doktorand Qian Wang. Projektbeskrivningen togs fram i ett nära samarbete med fastighetsägare och konsulter.

– I projektet har vi samma utgångspunkt som när vi utvecklar Bravidas erbjudande. Vi ska jämföra två värmeåtervinningslösningar och ta fram den mest fördelaktiga utifrån flera perspektiv: faktisk energianvändning, hur enkel implementeringen är, kostnad för installation och drift samt slutlig energivinst, säger Adnan Ploskić.

Projektbudgeten är 2 570 000 SEK och huvudfinansiärerna är Energimyndigheten och SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Projektet påbörjades i oktober 2016 och kommer att pågå till och med december 2017.

Ytterligare information om forskningsprojektet går att läsa på E2B2:s hemsida:
http://www.e2b2.se/forskning_och_resultat/projekt/projekt_utlysning5

För mer information, vänligen kontakta:
Adnan Ploskic, Verksamhetsutveckalare, Bravida. Tfn: 08-695 20 33
Magnus Hamerslag, Chef verksamhetsutveckling, Bravida. Tfn: 08-695 20 09