Bravidas hållbarhetsrapport för 2015 är publicerad

Pressmeddelande

Bravidas Hållbarhetsrapport 2015 på svenska är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida: http://www.bravidagroup.com/

Du som önskar få ett tryckt exemplar av hållbarhetsrapporten 2015 kan beställa det per email: kommunikation@bravida.se

Hållbarhetsrapporten finns även som bifogad fil till detta pressmeddelande.

Hållbarhetsrapporten publiceras på engelska i mitten av maj och finns då tillgänglig på http://www.bravidagroup.com/en/.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Hamerslag, chef verksamhetsutveckling. Tfn: + 46 8-695 20 09