Inbjudan till presentation av Bravidas bokslutskommuniké 2015 den 19 februari

Bravidas bokslutskommuniké kommer att offentliggöras klockan 07:30 den 19 februari.  

Pressmeddelande

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum klockan 10.00. Rapporten presenteras av vd och koncernchef Mattias Johansson och ekonomi- och finansdirektör Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Webcast länk:
http://edge.media-server.com/m/p/47yurw8j

Telefonnummer deltagare:
SE: +46850556474
UK: +442033645374
US: +18557532230

Bokslutskommunikén och presentationen kommer att finnas tillgängliga på bravidagroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]