BRA Bygg väljer Bravida som installatör för nya mässområdet utanför Göteborg

Mässindustrin i Göteborg växer. BRA Bygg uppför nu en mässhall med tillhörande hotell i Mölndal utanför Göteborg, på uppdrag av ett projektutvecklingsbolag som samägs av Klövern och Åby Travsällskap. Bravida har fått i uppdrag att utföra installationer inom flera discipliner, till ett ordervärde på 100 miljoner kronor.

Pressmeddelande

Göteborg har länge haft en stor efterfrågan på både mässlokaler och hotellnätter. För att möta behovet, byggs Åbytravet ut med en mässhall med tillhörande konferensanläggning och hotell. Hallen blir 10 000 kvadratmeter stor och hotellet blir 16 våningar högt med omkring 150 rum. I projektet ingår även ombyggnad av travbanans läktare. Bravida kommer att ansvara för installation av el, vs, ventilation inklusive styr och regler till ett ordervärde på 100 miljoner kronor.

– Detta är ett så kallat Bravida Plus-projekt, där vi är med från ett tidigt skede och samordnar alla installationer. Projektet har en tight tidplan, men med god samordning och stort engagemang från alla inblandade parter hoppas vi kunna leverera i tid och med god kvalitet, säger Anders Bådholm, regionchef för Bravida Göteborg.

Framtidsplanerna har funnits under ett flertal år, men detaljplanen godkändes först 2015. BRA Bygg kommer att ansvara för byggprojektet, och ser fram emot samarbetet med Bravida.

– Vi har tidigare jobbat tillsammans med Bravida i flera stora projekt. Vi vet att de har de resurser och den organisation som behövs för att kunna leverera i tid och med den kvalitet som krävs, säger Magnus Riemer, VD på BRA Bygg.

Installationsarbetet startar i dagarna, med planerad slutleverans i slutet av 2019. Projektet kommer totalt att sysselsätta 20-25 Bravidamedarbetare.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Bådholm, regionchef Bravida Göteborg. Tfn: 031-709 52 26