Bravida får stort partneringuppdrag när Mälarsjukhuset byggs om

Bravida har tecknat partneringavtal med NCC när Mälarsjukhuset i Eskilstuna renoveras. Uppdraget omfattar installationer inom el, vs, ventilation samt säkerhet och har ett ordervärde på cirka 73 miljoner kronor. 

Pressmeddelande

Mälarsjukhuset i Eskilstuna står inför en stor ombyggnation och modernisering. Bravida har fått i uppdrag av NCC att utföra samtliga installationer inom el, vs, ventilation och säkerhet i en 15 000 kvadratmeter stor sjukhusbyggnad. Byggnaden rymmer lokaler för vård och administration.

Projektet, som inkluderar de nya installationerna, kommer att bidra till att lokalerna får betydligt lägre energiförbrukning och bättre driftekonomi.

– Samarbetsformen partnering är optimal i komplexa projekt. Installationer är en stor och viktig del i ombyggnaden och tillsammans kan vi skapa moderna, effektiva och långsiktigt hållbara vårdmiljöer som gynnar patienterna, de anställda och landstinget, säger Hans Kroné, projektchef på NCC.  

Uppdraget utförs som ett partneringprojekt och en projektledare från varje teknikområde involveras från Bravida. Dessutom arbetar en installationschef från Bravida tätt tillsammans med NCC för att samordna projektet.

– Det här är både ett viktigt och spännande uppdrag för oss. Vi tror starkt på det här sättet att samarbeta och driva entreprenader, säger Per Karlsson, avdelningschef för Bravida el i Eskilstuna.
                   

Projektet är uppdelat i olika etapper, en för varje sjukhusbyggnad. Den första etappen beräknas vara färdig vid årsskiftet 2017/18 och den sista vid årsskiftet 2018/19. Totalt kommer cirka 20 Bravidamedarbetare vara engagerade i projektet.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Karlsson, avdelningschef el, Bravida Eskilstuna. Tfn: 016-16 73 43
Mats Axelsson, regionchef Bravida Region Dalarna, Västmanland, Sörmland. Tfn: 021-15 48 45