Bravida får stort samordningsprojekt när Region Kronoberg bygger nya lokaler för vuxenpsykiatri

På Sankt Sigfridsområdet i Växjö ska Region Kronoberg bygga nya lokaler för vuxenpsykiatrin. Bravida får i uppdrag av Dynacon Construction AB att samordna och utföra samtliga installationer, till ett ordervärde om cirka 110 miljoner kronor. 

Pressmeddelande

De nya lokalerna på 16 000 kvadratmeter kommer att inrymma äldre-, psykos-, beroende- och allmänpsykiatri, samt en psykiatrisk akutmottagning. Det innebär höga krav på de tekniska installationerna. Håkan Stjernqvist, vd på Dynacon Construction AB, berättar:

– Den här typen av verksamhet ställer höga krav på de tekniska lösningarna, där installationerna spelar en väsentlig roll. Vi har arbetat med Bravida tidigare och de presenterade en bra och smidig lösning. Därför föll valet på dem. De står för samordning och leverans av alla installationer vilket känns tryggt.

Bravida har en viktig roll redan i projekteringsfasen och kommer att utföra alla installationer inom el, vs, ventilation, sprinkler och styr i de nya, installationstäta lokalerna.

– Det här är ett av de största projekten Bravida i Växjö erhållit. Med vår kompetens och våra resurser känns det tryggt och spännande. Projektets tidplan, likt många andra, ställer stora krav på god samordning och organisation, vilket är två av våra styrkor, säger Niclas Johansson, projektchef, Bravida region Jönköping.

Projektet startar i augusti 2017 och förväntas vara klart under hösten 2019. Det kommer att sysselsätta 50 Bravidamedarbetare och öppnar även upp för rekrytering.

För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Johansson, projektchef Bravida region Jönköping. Tfn: 072-538 86 06
Henrik Ekelöf, biträdande projektchef Bravida Växjö. Tfn: 0470-377 09