Bravida genomför nordisk arbetsmiljövecka

Bravida involverar alla medarbetare i en gemensam arbetsmiljövecka. Under veckan ligger extra fokus på arbetsmiljöfrågor så som säkerhet och hälsa, vilket ska bidra till att stärka företagets säkerhetskultur. 

Pressmeddelande

Bravida har en tydlig nollvision gällande arbetsmiljö – ingen medarbetare i Bravida ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av arbetet. För att ytterligare utveckla säkerhetskulturen genomförs en koncerngemensam arbetsmiljövecka.

– Alla våra medarbetare ska komma hela och friska till nästa arbetsdag. För att nå dit måste vi tänka på vår arbetsmiljö varje dag och hur vi tar hand om oss själva och varandra. Fokusveckan ger extra uppmärksamhet och utrymme för våra medarbetare att samlas kring vårt arbetsmiljöarbete och bidra till kunskap som vi kan dra nytta av året om, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida.

Under veckan genomförs hundratals aktiviteter på Bravidas arbetsplatser i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

– Alla som jobbar på Bravida har ett gemensamt ansvar för att bidra till en säker och trivsam arbetsplats. Därför är det viktigt att alla involveras. Det är tillsammans vi kan göra skillnad och skapa förbättring, säger Magnus Hamerslag, chef för verksamhetsutveckling.

Arbetsmiljöveckan inträffar den 4-8 september 2017 och utgår från fyra övergripande områden: elolyckor, fallolyckor, skärolyckor och psykosocial arbetsmiljö. Inom dessa områden kommer bland annat samtal och utbildningar hållas. Utöver det kommer extra arbetsplatsbesök, skyddsronder och säkerhetsgenomgångar att genomföras.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida. Tfn: +46 8 695 20 00
Magnus Hamerslag, chef verksamhetsutveckling, Bravida. Tfn: +46 8 695 20 00