Bravida Holding AB offentliggör förändring i styrelsen

Ivano Sessa som representerar Bain Capital har beslutat att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i Bravida Holding AB med omedelbar verkan.

Regulatorisk pressmeddelande

Den 11 maj 2017 avyttrade Bain Capital sitt totala återstående innehav i Bravida Holding AB motsvarande cirka 31,4 miljoner aktier och 15,5 procent av rösterna. Som en konsekvens av detta lämnar Bain Capitals representant Ivano Sessa styrelsen i Bravida Holding AB.

Styrelsen i Bravida Holding AB

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Caneman, styrelseordförande, Bravida Holding AB. Tfn: 070-295 17 37