Bravida installerar när Neglingedepån moderniseras

Pressmeddelande

Stora delar av Saltsjöbanan håller på att rustas upp, och som en del av arbetet kommer Neglingedepån att både renoveras och byggas ut. Bravida har fått uppdraget att utföra installationer inom bland annat el, vs och ventilation.

Vissa delar av Saltsjöbanan har passerat sin tekniska livslängd och håller på att renoveras. Projektet pågår mellan 2015-2023, och målet är bättre tillgänglighet, färre trafikstörningar, minskat buller och på sikt att öka turtätheten.

Arbetet har nu nått den kulturhistoriska Neglingedepån, där upprustningen ska leda till effektivare service, underhåll och reparation av SL:s tågvagnar. Bravida har fått uppdraget att utföra samtliga installationer inom el, vs och ventilation till ett ordervärde av cirka 27 miljoner kronor.

– Vi har arbetat med Bravida i liknande projekt tidigare och har goda erfarenheter av dem. I detta projekt är ett bra samarbete avgörande för resultatet, framför allt eftersom depån bara kommer att stängas av för installationsarbete i tio veckor. Resten av tiden kommer trafikoperatören Arriva att driva sin ordinarie verksamhet parallellt med vårt arbete, säger Magnus Hannu, installationsledare på SL.

Renoveringen görs för att kunna reparera ett helt tågsätt utan att behöva plocka isär tågvagnarna. Målet är att öka tids- och driftseffektivitet i reparationsprocessen, med färre tågrörelser inom depåområdet.

– Vi är glada över att ha fått SL:s förtroende i detta viktiga projekt. Det är inte vårt första projekt inom depåinstallationer. Vi har exempelvis varit med när tågdepåerna i Bromma och Södertälje renoverades och byggdes ut, säger Pierre Holman, regionchef, Bravida el i Stockholm.

Installationsarbetet i Neglingedepån har beräknad slutleverans i slutet av året. Neglingeprojektet beräknas sysselsätta totalt cirka 40 Bravidamedarbetare.

För mer information, vänligen kontakta:
Pierre Holman, regionchef, Bravida el, Stockholm. Tfn: 08-695 20 65
Anders Vadeby, avdelningschef, Bravida el, Södertälje. Tfn: 08-550 207 05