Bravida landar stort ramavtal med Swedavia

Bravida stärker relationen med Swedavia och tecknar ramavtal avseende service samt mindre installationsarbeten på nio av Sveriges flygplatser.

Pressmeddelande

Bravida har en lång relation med Swedavia och har under flera år levererat service- och installationstjänster till många av landets flygplatser. Nu har Bravida fått förnyat förtroende att leverera lösningar inom ventilation, vs, sprinkler, el, tele och data, till nio av landets flygplatser.

– Vi ser fram emot att vara en strategisk partner till Swedavia. Bravida har en stark lokal närvaro vilket gör att vi alltid finns nära landets flygplatser. Vår interna samordning av riksavtal bidrar också till en enklare kundkontakt och att vi kan leverera samma kvalitativa service runt om i landet, säger Stefan Marshall, Key Account Manager, Bravida.

Bravida blir bland annat förstahandsval inom el på Arlanda – ett avtal med ett riktvärde på 560 miljoner kronor och som omfattar fem leverantörer under en åttaårsperiod. Bravida blir även förstahandsval för uppdrag inom ventilation på både Arlanda och Bromma flygplats. Det avtalet har ett riktvärde på totalt 80 miljoner kronor för fyra leverantörer.

– Många flygplatser står inför en expansiv fas och vårt mål är att finnas nära våra kunder. Vi har sedan tidigare en filial på Arlanda som vi genom det här avtalet kommer att utöka, säger Mats Björkman, marknadschef, Bravida division Stockholm.

Avtalet löper över tre år och kan förlängas till en maximal avtalstid på åtta år.

Hela Swedavias upphandling omfattar både bygg- och installationstjänster. Det totala riktvärdet på avtalet, som omfattar samtliga flygplatser, tjänster och leverantörer är cirka 2,6 miljarder kronor fördelat på åtta år.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Marshall, Key Account Manager, Bravida division Syd. Tfn: 031-709 52 57
Mats Björkman, Marknadschef Bravida division Stockholm. Tfn: 08-695 22 76
Johan Järvholm, Marknadschef, Bravida division Nord. Tfn: 090-15 26 65