Bravida står för installationerna när Katedralsskolan i Uppsala totalrenoveras

Pressmeddelande

Katedralsskolan i Uppsala ska byggas om och byggas till. Bravida har fått i uppdrag av Arcona att utföra samtliga installationer i projektet.

Den anrika Katedralsskolan i Uppsala, som uppfördes 1869, ska renoveras, utöka sin kapacitet och bli bättre anpassad till de krav som ställs på dagens undervisningslokaler. Samtidigt ska byggnaden få nya tekniska installationer och bli mer miljövänlig. Bravida har fått i uppdrag av Arcona att utföra samtliga installationer inom el och säkerhet, vs, kyla, ventilation och automation.

– Utmaningen i detta projekt är att det är en anrik byggnad. När vi installerar i huvudbyggnaden ställs det höga krav på utseendet. Vi behöver bevara den gamla vackra byggnaden i sitt nuvarande skick, samtidigt som den förbättras, säger Per Wessman, avdelningschef el, Bravida Uppland.

Projektet genomförs som ett så kallat Bravida Plus-projekt, vilket innebär att Bravida är med redan från projekteringsstadiet. En installationsledare kommer att vara på plats för att samordna installationsarbetet för att det ska bli så effektivt som möjligt.

– Vi ville ha en installationspartner som kunde ta ett samlat grepp om alla discipliner. Vid utvärderingen tyckte vi att Bravida presenterade ett bra upplägg och en bra organisation. Kommunikation, planering och samordning av installationerna blir avgörande för att projektet ska lyckas. Det tror vi att Bravida kan leverera, säger Thomas Jansson, projektchef på Arcona.

Arconas totala budget för genomförandet av renoveringen, inklusive installationer, är cirka 240 miljoner kronor. Projektet har nyligen startat och planerad slutleverans är lagom till skolstarten hösten 2019. Sammanlagt kommer 15-20 Bravidamedarbetare att vara engagerade i projektet.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wessman, avdelningschef el, Bravida Uppland. Tfn: 018-65 00 55
Johan Brodin, regionchef Bravida Uppland. Tfn: 070-421 43 86