Bravida i rikstäckande ramavtal med Specialfastigheter

Bravida tecknar ett rikstäckande ramavtal med Specialfastigheter avseende planerat och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder. Avtalet omfattar tjänster inom vs och ventilation.

Pressmeddelande

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med höga säkerhetskrav i Sverige. Däribland fastigheter för kriminalvård, försvar, rättsväsende och institutionsvård.

Specialfastigheter har sedan tidigare erfarenhet av Bravidas tjänster, bland annat inom just vs och ventilation. Nu får Bravida förlängt och utökat förtroende att leverera servicetjänster inom vs till Specialfastigheter på 13 orter och ventilationstjänster på åtta orter runt om i Sverige.

– Det känns roligt att utveckla samarbetet med Specialfastigheter. Deras behov av en rikstäckande lösning passar Bravida med vår starka närvaro runt om i landet. Vi ser fram emot att bidra till en säker drift i dessa fastigheter med viktiga funktioner, säger Stefan Marshall, Key Account Manager, Bravida division Syd.

Avtalet löper över två år, med möjlighet till två års förlängning.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Marshall, Key Account Manager, Bravida division Syd. Tfn: 031-709 52 57