Bravida skriver kontrakt för Förbifart Stockholm

Trafikverket och Bravida har skrivit under det kontrakt som tilldelades Bravida den 28 augusti 2018, avseende elförsörjning, belysning och VVS på Förbifart Stockholm (FSE902). Kontraktet har ett ordervärde om cirka 1,6 miljarder kronor.

Pressmeddelande

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Det kommer att knyta samman de norra och södra länsdelarna och avlasta Stockholms centrala trafiksystem.

Bravida har nu skrivit kontrakt för entreprenaden FSE902 vilket innebär utförande av alla installationer för elkraft och elsystem, utrustning för avbrottsfri kraft, belysning, allmän kraft och belysning samt allmän ventilation och kyla. Kontraktet registreras i orderingången under kvartal fyra.

– Det här är ett viktigt projekt för Bravida och för hela Stockholmsregionen. Det ger oss möjlighet att erbjuda spännande uppdrag till våra egna medarbetare, men också attrahera och rekrytera ny personal, säger Bravidas vd och koncernchef Mattias Johansson, och fortsätter:

– Ett projekt av den här storleken skapar långsiktig stabilitet, vilket ligger i linje med vår strategi. Bravidas styrka är service och att vi kan utföra projekt i alla storlekar. Det är tack vare vår storlek, kompetens och erfarenhet som vi kan addera den här typen av stora projekt.

Projektet inleds under sommaren 2019 med en design- och projekteringsfas. Den pågår i drygt tre år och går sedan över i två års produktion. Därefter följer provning och driftsättning av de tekniska systemen innan tunneln planeras att öppna för trafik 2026. Bravida svarar sedan för drift och underhåll i ytterligare två år.

Mika Sundholm, projektchef Bravida, berättar:

– Vi har en organisation på plats som har varit med och utfört tunnlarna Södra och Norra länken i Stockholm, med Trafikverket som beställare. Erfarenheterna som vi tillsammans fått från de tidigare projekten tar vi med oss och gör det som blev bra ännu bättre.

Projektet kommer att involvera ett 40-tal tjänstemän och som mest drygt 250 montörer.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida. Tfn: 08-695 20 00
Mika Sundholm, projektchef, Bravida. Tfn: 08-695 20 48