Bravida stärker positionen inom el i Södermanland

Bravida förvärvar Elbolaget Glödlampan AB och dotterbolaget Strängnäs Elmän AB. Bravida tar genom förvärvet en starkare position inom el i Södermanland. Bolagen har totalt 18 anställda och en omsättning om cirka 20 miljoner kronor.

Pressmeddelande

Elbolaget Glödlampan AB grundandes 1992 och har verksamhet i Flen med omnejd, medan dotterbolaget Strängnäs Elmän AB verkar i Strängnäs med omnejd. De erbjuder tjänster inom service, installation och automation, vilket kompletterar Bravidas befintliga erbjudande på orterna.

– Vi ser Södermanland som en mycket intressant marknad där Bravida idag finns representerade inom el, vs och ventilation. Genom förvärvet stärker vi den befintliga verksamheten och kan möta kundernas efterfrågan på ett ännu bättre sätt. Dessutom blir vi starkare inom automation. Det är en välskött verksamhet med kompetenta medarbetare som kompletterar Bravida på ett bra sätt, säger Mats Axelsson, regionchef, Bravida region Dalarna, Västmanland, Södermanland.

Bolagen drivs idag av tre delägare. En av dem är Thomas Lybäck. Han berättar:

– Genom att bli en del av Bravida kan vår verksamhet utvecklas på många sätt. Det skapar en långsiktig trygghet, samtidigt som vi kan dra stor nytta av varandra lokalt. Bravida är rikstäckande inom många teknikområden, och vi är lokalt starka inom el och automation. Tillsammans kan vi bredda vårt erbjudande och hjälpa ännu fler kunder i Södermanland.

Tillträde förväntas ske den 1 januari 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Axelsson, regionchef Bravida region Dalarna, Västmanland, Södermanland,
Tfn: 021-15 48 45