Bravida tilldelas betydelsefullt kontrakt på Förbifart Stockholm

Trafikverket har den 28 augusti 2018 tilldelat Bravida uppdragen att utföra alla installationer inom elförsörjning och belysning respektive VA och fast släcksystem inom ramen för projektet Förbifart Stockholm. Kontrakten har ett ordervärde om drygt 2,7 miljarder kronor. Trafikverkets tilldelningsbeslut kan överklagas inom 10 dagar.

Pressmeddelande

Trafikverket har tilldelat Bravida två entreprenader på Förbifart Stockholm. Uppdraget innebär att Bravida ska utföra samtliga installationer inom elförsörjning och belysning respektive VA och fast släcksystem på hela vägsträckan. Kontraktet har ett totalt ordervärde om drygt 2,7 miljarder kronor.

– Vi är mycket glada över att få denna tilldelning av Trafikverket. Bravida har lång erfarenhet från stora, komplexa infrastrukturprojekt från bland annat Norra och Södra länken i Stockholm och tunnelprojekt i norska Stavanger. Det är en styrka inför detta viktiga uppdrag som kommer att knyta samman och förenkla trafiken genom Stockholm, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida.

Uppdraget inleds med ett till två års projektering som sedan går över i drygt tre års produktion. Bravida står sedan för drift och underhåll av samtliga installationer fram till 2026.

Bravida och Trafikverket kan teckna kontrakt avseende entreprenaderna först efter att den tio dagar långa överprövningsfristen löpt ut.

Läs mer om Förbifart Stockholm här.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: +46 8 695 20 00