Bravidas årsredovisning 2017 publicerad

Bravida Holding AB:s årsredovisning för 2017 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida: http://www.bravida.se/finansiella-rapporter/

Regulatorisk pressmeddelande

– 2017 levererade Bravida på bred front med en stark organisk tillväxt och hög lönsamhet. Vi gjorde även flera förvärv där norska Oras sticker ut som det viktigaste. Bravida går in i 2018 med en växande marknad i ryggen och ett högt tempo i organisationen. Tillgången på potentiella förvärv till rimliga prisnivåer är fortsatt god, säger Mattias Johansson vd och koncernchef på Bravida i sitt vd-ord i årsredovisningen.

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2017 kan beställa det genom Bravidas hemsida, e-post eller telefon.

Länk till hemsida: http://www.bravida.se/tryckt-arsredovisning/

E-post: IRcontact@bravida.com

Telefon: 08-695 20 11

För mer information, vänligen kontakta:
Nils-Johan Andersson, CFO. Telefon: +46 70 668 50 75

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 09:00 CET.