Valberedning inför Bravida Holding AB:s årsstämma 2019

I enlighet med beslut vid årsstämman för Bravida Holding AB den 20 april 2018, har de tre till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2018 utsett följande personer att ingå i Bravidas valberedning inför årsstämman 2019:

Pressmeddelande

– Marianne Flink, Swedbank Robur fonder (ordförande)
– John Wilson, Mawer Investment Management
– Peter Lagerlöf, Lannebo fonder
– Fredrik Arp, styrelseordförande Bravida Holding AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bravidas valberedning kan göra det via e-post till valberedningen@bravida.se eller med brev till adressen:

Bravida Holding AB
Valberedningen
Att: Magnus Liljefors
126 81 Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Marianne Flink, ordförande i Bravida Holding AB:s valberedning (Swedbank Robur).
Tfn: +46 70-664 41 14
Eller via e-post till [IRcontact@bravida.com]