Bravida och Purac i strategiskt samarbete för projektet Förbifart Stockholm

Bravida är i full gång med planering och förberedelse inför projekten i Förbifart Stockholm. Som en del i det arbetet har Bravida tecknat ett underentreprenörsavtal med Purac AB. Avtalet gäller samarbete kring lösningarna för VA-anläggningarna i Förbifart Stockholm.

Pressmeddelande

Purac AB är specialister på lösningar för vatten- och avloppsrening och har gedigen erfarenhet från tidigare infrastrukturprojekt. Bravida har en lång relation med Purac från ett flertal gemensamma projekt.

– Jag ser fram emot samarbetet med Purac. De har hög kompetens och är en pålitlig leverantör. Vi har kompletterat varandra väl när vi arbetat tillsammans i till exempel Norra och Södra länken i Stockholm. Jag är övertygad om att vi kommer göra det även i projektet för Förbifart Stockholm, säger Mika Sundholm, projektchef på Bravida.

Purac arbetar internationellt med VA-lösningar för bland annat kommuner, industrier och infrastruktur. Owe Sänneskog, försäljningschef på Purac berättar:

– Jag är glad att Purac på nytt får möjlighet att samarbeta med Bravida i ett stort infrastrukturprojekt. Purac kommer att leverera samtliga VA-system till Förbifart Stockholm. Vår erfarenhet från tunnlar och liknande projekt är att det är avgörande med en noggrann planering i god tid och vi påbörjar detta arbete omgående.

Avtalet gäller från 8 mars 2019 och Purac kommer att delta i projekten från projekteringsfasen och genom hela produktionsfasen.

För mer information, vänligen kontakta:
Mika Sundholm, projektchef, Bravida. Tfn: 08-695 20 48
Owe Sänneskog, försäljningschef, Purac AB. Tfn: 070-839 40 20