Bravida säkrar Kriminalvårdens anstalt Skenäs

Bravida kommer att leverera säkerhets- och brandlösningar till Kriminalvårdsanstalten Skenäs utanför Norrköping. Avtalet omfattar hård- och mjukvara samt installation och driftsättning av lösningar för både brand och säkerhet.

Pressmeddelande

Skenäs är just nu i en expansionsfas där anstalten byggs ut. I projektet ingår även nya säkerhetslösningar som Bravida kommer att leverera.

I leveransen ingår bland annat säkerhetssystemet Integra med lösningar för överordnat system, passerkontroll, inbrottslarm och Autronica brandlarmsystem.

– Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att leverera en komplett säkerhetslösning till Kriminalvårdens anstalt Skenäs. Vi är särskilt glada över att vår egen produkt, Integra, utgör en stor del av leveransen, säger Gottfrid Seidevall, affärsområdeschef Säkerhet, Bravida Division Riks.

Projektet är påbörjat.

För mer information, vänligen kontakta:
Gottfrid Seidevall, affärsområdeschef Säkerhet, Bravida division Riks, tel 08-602 30 24