Bravida breddar kunderbjudandet och förvärvar Svagströmsinstallationer i Norrköping AB

Bravida förvärvar Svagströmsinstallationer i Norrköping AB och kompletterar därmed det totala erbjudandet till Bravidas kunder. Företaget har 23 medarbetare och en omsättning på runt 45 miljoner.
 

Pressmeddelande

Svagströmsinstallationer i Norrköping AB erbjuder installation och service inom fiber, datanät och säkerhet i Östergötland och Södermanland. Bland kunderna finns stadsnätsaktörer, fastighetsbolag, företag och privatpersoner. 

Sven Westdahl, regionchef för Bravida i Närke/Östergötland/Gotland, är nöjd med förvärvet:

– Förvärvet av Svagströmsinstallationer i Norrköping AB passar vår verksamhet och kompletterar vårt befintliga erbjudande på ett bra sätt. Det känns jättebra att vi nu kan erbjuda en komplett leverans till våra kunder, säger Sven Westdahl.

Svagströmsinstallationer i Norrköping AB startade sin verksamhet 2009 under namnet Svagströmsbolaget i Norrköping AB. Sedan 2013 ägs företaget av Marcus Ringström och Johan Larsson, som båda två har varit verksamma inom telekombranschen sedan 1997.

Marcus Ringström, en av ägarna, säger:

– Vi ser detta som en möjlighet att kunna utveckla vår verksamhet och stärka vår lokala närvaro, med möjlighet att ta fler marknadsandelar. Nu när vi är en del av Bravida kommer vi få fler spännande utmaningar, vilket känns väldigt roligt!

Bravida tillträdde som ägare den 12 oktober 2020.

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Liselotte Stray, kommunikations- och pressansvarig Sverige
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11